Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Szkolenie SAP o/ Legnica
Szkolenie SAP o/ Legnica

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia
17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”


W sposób szczególny zostaną uwzględnione następujące zagadanienia:

a) postępowania z dokumentacją elektroniczną w komórkach organizacyjnych,
b) przekazywania dokumentacji elektronicznej do archiwów zakładowych i państwowych,
c) zasad przechowywania dokumentacji elektronicznej,
d) zasad udostępniania dokumentacji elektronicznej,
e) zasad brakowania dokumentacji elektronicznej,
które odbędzie się w Ośrodku „Zielona Gospoda” ul. Dolina Czerwienia 11 w miejscowości Przesieka k/Jeleniej Góry.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu w wynosi 610,00 zł. Dla archiwistów zakładowych, którzy są członkami SAP opłata wynosi  530,00 zł.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z formularzem zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy, al. J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica lub elektronicznie (adres poczty elektronicznej: m_kacprzak@vp.pl) w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
Ankieta dostępna na stronach: www.sap.waw.pl/Oddzialy.htm, www.archiwa.net/, www.ifar.lublin.ap.gov.pl (w podforum "Co gdzie, kiedy").

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy PKO BP I Oddział w Legnicy nr konta 63 1020 3017 0000 2702 0138 7752 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Szkolenie archiwalne w Przesiece” w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
W związku z ograniczoną ilością miejsc uczestnictwo w szkoleniu wg kolejności zgłoszeń.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. „Zamierzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawie archiwów elektronicznych” (dr Andrzej Biernat – Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie).
2. "Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i technologicznym”. Temat obejmie zagadnienia:
- legalna definicja dokumentu elektronicznego w przepisach prawa, a rozumienie tego pojęcia w praktyce,
- co tak naprawdę wiemy o dokumentacji tradycyjnej,
- dokument elektroniczny, a dokument fizyczny,
- przypomnienie rekomendacji Rady Europy,
- metadane – klucz do uporządkowania dokumentów elektronicznych – czy także klucz do interoperacyjności?
- polskie przepisy prawa dotyczące dokumentów elektronicznych,
- automatyzacja procesu przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych - prototypowe Archiwum Dokumentów Elektronicznych, archiwa i ich zasób, a kwestia masowej digitalizacji czyli co da się zrobić w ramach i 2010 (mgr Kazimierz Schmidt – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie).
3. „Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. - nowe obowiązki i wyzwania dla urzędu”(mgr Roman Kusyk – Z-ca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie).
4. „Problemy udostępniania dokumentacji elektronicznej” (dr Wiesław Nowosad – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu).
5. „Zasady przechowywania dokumentacji elektronicznej”  (mgr Rafał Magryś – Archiwum Państwowe w Lublinie).
6. "Rzeczowy wykaz akt i katalog dokumentów jako podstawa do ewidencjonowania dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym". Zagadnienia objęte tematem:
- wymogi formalne wprowadzenia rzeczowego wykazu akt w jednostkach państwowych i samorządowych,
- zasady budowy i uzupełniania rzeczowego wykazu akt i wykazów dokumentacji nieaktowej,
- katalog dokumentów jako uzupełnienie rzeczowego wykazu akt i podstawa do ich ewidencjonowania w systemie teleinformatycznym,
- dokumenty ewidencjonwane i nie ewidencjonowane - relacje z rzeczowym wykazem akt,
- kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych (mgr Roland Banduch - Archiwum Państwowe w Katowicach).
7. "Digitalizacja map w Archiwum Państwowym we Wrocławiu - stan obecny oraz kierunki działań w bliższej i dalszej przyszłości" (dr Janusz Gołaszewski – Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział II).
8. „ISAD(G)- geneza i budowa standardu opisu materiałów archiwalnych”  (mgr Adam Baniecki – Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu Śląskim).
9. Komunikaty archiwalne: „Nadzór archiwum państwowego nad archiwami zakładowymi” (mgr Beata Kajzer – Archiwum Państwowe we Wrocławiu).
10. Prezentacje sponsorów:
a) 3M Poland Sp. z o.o., Security Systems Division
- prezentacja: „System Zarządzania Zbiorami w Archiwach”
(mgr inż. Sylwester Staniszewski – przedstawiciel 3M Poland Sp. z o.o.),
b) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Beskid Plus”
- prezentacja artykułów dla archiwistyki oraz systemu opakowań archiwalnych fotografii, klisz, mikrofilmów i taśm filmowych (mgr inż. Roman Tyrna – Właściciel PHU „Beskid Plus),
c) ARISCO Sp. z o. o
- prezentacja: „Zastosowanie rozwiązań informatycznych ARISCO w archiwach” oraz informacja o serwisie branżowym www.archiwistyka.pl (mgr inż. Zbigniew Szymański - Dyrektor Pionu Obsługi Klienta ARISCO, mgr Rafał Poszwiński - Specjalista ds. sprzedaży ARISCO)
d) Regwil
- prezentacja urządzeń służących do regulacji wilgotności powietrza
w pomieszczeniach.
e) Tandberg Data GmbH, Securing your Information
- prezentacja: "Długoletnie przechowywanie dokumentów elektronicznych - problemy, możliwości, rozwiązania" (Arthur Kilian – Dyrektor sprzedaży na kraje Europy Wschodniej - Tandberg Data  GmbH).

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy informuje, że uczestnicy seminarium będą mieli zapewniony:
- dojazd z Legnicy na miejsce pobytu i przyjazd do Legnicy,
- ubezpieczenie,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- materiały szkoleniowe.
Wyjazd z Legnicy spod budynku Archiwum Państwowego, al. J. Piłsudskiego 1 odbędzie się dnia 18 maja 2007 roku o godzinie 8:00. Powrót do Legnicy 20 maja 2007 roku około godziny 15:00.
Punktualność obowiązkowa.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu,

Organizatorzy

Formularz zgłoszenia uczestnictwa dodatkowo w załączniku.

29.03.2007
strzałka do góry