Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Komórka merytoryczna
Komórka merytoryczna
komórka merytoryczna – właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań której – zgodnie z regulaminem organizacyjnym – należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość materiałów (akt) w tym zakresie
strzałka do góry