Archiwistyka_tlo
kancelaria – wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie, jak przyjmowanie wpł... zobacz więcej
kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony... zobacz więcej
klasyfikacja – podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę zespołu w jednolitym  rzec... zobacz więcej
klucze kryptograficzne – ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu ... zobacz więcej
komórka merytoryczna – właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań której &nda... zobacz więcej
komórka organizacyjna – departament, biuro, zespół, wydział, referat lub inna komórka wewnętr... zobacz więcej
komórka pocztowa – kancelaria, ekspedycja lub inna komórka odbierająca i wysyłająca przesyłki... zobacz więcej
kontrolka przesyłek – pomoce kancelaryjne w formie dzienników korespondencyjnych, książek ewidencyjnych lub... zobacz więcej
korespondencja – każde pismo wpływające do urzędu i instytucji  lub przez nie wysłane... zobacz więcej
księga – grupa dokumentów zszyta i ujęta w trwałą oprawę... zobacz więcej
kwalifikacja archiwalna – ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych ... zobacz więcej
lustracja – forma kontroli archiwalnej dokonywanej przez archiwum państwowe w celu sprawdzenia realizacji zaleceń ... zobacz więcej
lustracja – forma kontroli archiwalnej dokonywanej przez archiwum państwowe w celu sprawdzenia realizacji zaleceń ... zobacz więcej
luzy – luźne, nie uporządkowane i najczęściej chaotycznie rozproszone pojedyncze dokumenty... zobacz więcej
mapa – graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastoso... zobacz więcej
materiały archiwalne – przekazy źródłowe określonych twórców zespołów archiwalnych maj... zobacz więcej
nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu – polega na ułożeniu teczek spraw zgodnie ze struktura organizacy... zobacz więcej
narodowy zasób archiwalny – całość materiałów archiwalnych, niezależnie od tego kiedy, przez kogo i ... zobacz więcej
nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyni... zobacz więcej
niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych j... zobacz więcej
nośnik informatyczny – dyskietka, taśma magnetyczna lub inny nośnik, na którym zapisano w formie elektronic... zobacz więcej
nośnik papierowy – zgodny z Polskimi Normami arkusz papieru, na którym umieszczona jest treść dokumentu, pi... zobacz więcej
strzałka do góry