Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Komórka organizacyjna
Komórka organizacyjna
komórka organizacyjna – departament, biuro, zespół, wydział, referat lub inna komórka wewnętrzna w instytucji
strzałka do góry