Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Kontrolka przesyłek
Kontrolka przesyłek
kontrolka przesyłek – pomoce kancelaryjne w formie dzienników korespondencyjnych, książek ewidencyjnych lub kartotek służące do ewidencjonowania przesyłek
strzałka do góry