Archiwistyka_tlo
Korespondencja
korespondencja – każde pismo wpływające do urzędu i instytucji  lub przez nie wysłane
strzałka do góry