Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Kwalifikacja archiwalna
Kwalifikacja archiwalna
kwalifikacja archiwalna – ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych
strzałka do góry