Archiwistyka_tlo
Mapa
mapa – graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastosowaniu umownych  znaków  trójwymiarową przestrzeń danego obszaru
strzałka do góry