Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Materiały archiwalne
Materiały archiwalne
materiały archiwalne – przekazy źródłowe określonych twórców zespołów archiwalnych mające znaczenie historyczne i z tego tytułu wieczyście przechowywane najpierw u ich twórców, później w archiwach państwowych
strzałka do góry