Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu
Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu
nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu – polega na ułożeniu teczek spraw zgodnie ze struktura organizacyjną jednostki organizacyjnej, obowiązującą w czasie, w którym materiały te powstały, w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych według kolejności symboli klasyfikacyjnych wykazu akt
strzałka do góry