Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Narodowy zasób archiwalny
Narodowy zasób archiwalny
narodowy zasób archiwalny – całość materiałów archiwalnych, niezależnie od tego kiedy, przez kogo i gdzie została wytworzona oraz gdzie jest aktualnie przechowywana – u wytwórcy tych materiałów, innego ich posiadacza czy już w archiwum państwowym
strzałka do góry