Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności wybitnych osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców
strzałka do góry