Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Niepaństwowy zasób archiwalny
Niepaństwowy zasób archiwalny
niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
strzałka do góry