Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > K-N > Nośnik informatyczny
Nośnik informatyczny
nośnik informatyczny – dyskietka, taśma magnetyczna lub inny nośnik, na którym zapisano w formie elektronicznej treść dokumentu, pisma itp.
strzałka do góry