Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zarządzanie informacją – zarys problematyki
Zarządzanie informacją – zarys problematyki

Informacja zawsze była nieodzownym czynnikiem rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Ostatnio jednak, w związku z rewolucją technologiczną, związaną głównie z zakrojoną na szeroką skalę informatyzacją, jej rola znacznie wzrosła. Współczesne społeczeństwa zmierzają w kierunku społeczeństwa informacyjnego, gdzie informacja staje się towarem samym w sobie.


Obecnie problemem jest nie tyle dostęp do niej, co jej nadmiar, oznaczający powstanie szumu informacyjnego, oraz właściwa jej selekcja.

W związku z potrzebą kontroli nad wszechobecnym współcześnie zjawiskiem masowości informacji oraz gwałtownie wzrastającą liczbą będących w obiegu danych powstała nowa dziedzina wiedzy, związana z efektywnym zarządzaniem informacją (information management). W momencie odchodzenia urzędów od tradycyjnego zarządzania, związanego z dokumentacją papierową, i coraz powszechniejszym zastosowaniem administracji elektronicznej, jej powstanie jest dla archiwistów niezwykle istotne.

Celem nadrzędnym tej nowej dyscypliny naukowej jest dostarczanie adekwatnej informacji potrzebującej jej osobie w odpowiednim miejscu i czasie. Jej zakres i przedmiot badań nie został jeszcze wyraźnie określony. Wśród podstawowych obszarów zainteresowań wyróżnia się tutaj przede wszystkim:

1. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji.
2. Przetwarzanie informacji, (tekst, obraz, dźwięk, przetwarzanie strumieniowe).
3. Upowszechnianie informacji przy wykorzystaniu nowych technologii i mediów.

Ważnym problemem jest przechowywanie informacji po utracie jej bieżącej przydatności, co oznacza jej archiwizację. Współcześnie, gdy coraz częściej mamy do czynienia z archiwistyką cyfrową, archiwizacja informacji staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla archiwistów.

Natomiast w odniesieniu do przetwarzania informacji, współczesna technologia umożliwia konwertowanie danych pomiędzy różnymi formami medialnymi oraz mieszanie ich między sobą.

Należy stwierdzić, że katalog problemów badawczych związanych z efektywnym zarządzaniem informacją nie został jeszcze ostatecznie zamknięty, przeciwnie, trwają dyskusje nad jego poszerzeniem, zmierzające m. in. do określenia celowości wstępnej interpretacji danych lub przekształcania ich formy (wizualizacja) dla ułatwienia ich percepcji.

Efektywne zarządzanie informacją w szybko zmieniającym się świecie wymaga korzystania z osiągnięć wielu dziedzin wiedzy, takich jak nauka o informacji, nauka o zarządzaniu, elektronika, socjologia, psychologia oraz medycyna, określająca m. in. biomedyczne podstawy percepcji człowieka.

 


Powyższy tekst jest opracowaniem referatu dr Krzysztofa Narojczyka pt. „Zarządzanie informacją (information management) – zarys problematyki, wygłoszonego na V Powszechnym Zjeździe SAP w Olsztynie.

Źródło: www.sap.waw.pl

09.10.2007
strzałka do góry