Archiwistyka_tlo
Regulamin serwisu Archiwistyka.pl
Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis https://www.archiwistyka.pl

Wykaz zwrotów używanych w regulaminie
 • Serwis – oznacza stronę https://www.archiwistyka.pl wraz z podstronami w tej domenie. Przeglądanie serwisu jest całkowicie darmowe i nie wymusza na użytkowniku obowiązku rejestracji.
 • Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z usług serwisu.
 • Administrator – osoba posiadająca prawo do moderowania, administrowania oraz usuwania treści zawartych na stronach serwisu
 • Usługi – m.in. proces rejestracji firmy w serwisie, korzystanie z katalogu firm i produktów, możliwość zadawania pytań firmom w katalogu, możliwość zadawania pytań konsultantowi do spraw archiwizacji, możliwości reklamowania swojej działalności.
 • Katalog – zbiór zarejestrowanych firm i ich produktów. Rejestracja firmy jest usługą bezpłatną.
 • Login – oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę, pod którą występuje w serwisie użytkownik.
 • Dane osobowe użytkownika to dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym RODO.
 • Rejestracja oraz proces rejestracji – oznaczają wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://www.archiwistyka.pl/dodaj-firme wraz z akceptacją niniejszego regulaminu, zakończone zatwierdzeniem przez administratora.
Proces rejestracji
 • Podczas wypełniania formularza znajdującego się na stronie https://www.archiwistyka.pl/dodaj-firme należy obowiązkowo wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*).
 • Login w procesie rejestracji jest unikalny, oznacza to, że w serwisie może istnieć tylko jedna osoba pod danym loginem, jeśli login już istnieje, Użytkownik musi wybrać inny login.
 • W procesie rejestracji Użytkownik wybiera swoje hasło dostępu, które jest znane tylko jemu. Serwis nie odpowiada za utratę konta z powodu nienależytego korzystania z serwisu oraz z powodu użycia zbyt prostego hasła. W razie zagubienia hasła istnieje możliwość automatycznego wygenerowania nowego (opcja dostępna podczas nieudanej próby logowania).
 • Warunkiem prawidłowej rejestracji i korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.
 • Serwis ma prawo do pobierania danych osobowych osoby rejestrującej się oraz osób korzystających z zarejestrowanych w serwisie usług i mogą one być udostępnione dla organów policji, ABW a także innych jeśli zostanie złamane prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Prywatność użytkowników
 • Hasła Użytkowników znajdują się w systemie Serwisu i są zaszyfrowane.
 • Gdy Użytkownik zapomni hasła, może po nieudanym logowaniu wywołać opcję automatycznego wygenerowania nowego hasła – warunkiem jest podanie loginu do konta oraz adresu e-mail (nowe hasło wysyłane jest na skrzynkę e-mail). Użytkownik ma również możliwość samodzielnego wygenerowania nowego hasła, po pomyślnym zalogowaniu się na swoje konto (opcja „Ustawienia”).
 • Posiadanie konta na portalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na adres e-mail biuletynu serwisu Archiwistyka.
Usługi
 • Po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu do Serwisu, Użytkownik ma dostęp do usług serwisu poprzez panel administracyjny.
 • Usługi serwisu polegają na zamieszczaniu informacji o firmach, produktach oraz usługach związanych z branżą archiwistyczną.
 • Serwis nie odpowiada za treść stron serwisu redagowanych przez Użytkowników. Zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania (moderowania), usuwania treści oraz powiadamiania odpowiednich władz, jeśli informacje zawarte w katalogach branżowych łamią prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Administrator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu.
 • Serwis ma prawo do zablokowania lub usunięcia z serwisu Użytkownika, jeśli Użytkownik korzysta z serwisu w sposób łamiący postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Serwis w szczególności ma prawo do blokowania lub usuwania świadczonych usług, jeśli:
  • są używane w celach sprzecznych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
  • są używane w sposób ewidentnie obrażający inną osobę,
  • Użytkownik wykorzystuje nazwy zastrzeżone przez osoby trzecie lub w jakikolwiek inny sposób narusza ich prawa.
Reklama
 • Serwis ma prawo wyświetlania reklam na stronach serwisu.
Płatności
 • Podstawowe usługi (rejestracja i wyświetlanie danych teleadresowych w katalogu branżowy) świadczone przez serwis są darmowe.
 • Usługi dodatkowe (wyświetlanie danych dotyczących produktów, usług, znaków graficznych firm, dostęp do zapytań ofertowych oraz inne niesklasyfikowane w tym regulaminie oferowane przez serwis formy promocyjno-marketingowe) oraz sposób ich płatności będą określone w dokumencie oferty, jaką otrzymuje każdy Użytkownik po rejestracji. Ofertę można otrzymać także po skontaktowaniu się z administratorem serwisu.
Reklamacje
 • Serwis zapewnia ciągłość działania serwisu. W razie nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną.
Pozostałe ustalenia
 • Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Serwisem.
 • Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.
Odpowiedzialność
 • Serwis nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z portalu.
 • Serwis prezentuje również w serwisie treści dostarczane przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych informacji.
Obowiązywanie regulaminu
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 roku.
 • Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na stronach serwisu.
 • Administrator portalu Archiwistyka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin - plik PDF (170 KB)
22.07.2021 r
strzałka do góry