Archiwistyka_tlo
Katalog firm branży archiwistycznej

Logo firmy
Konopnica 102
96-200 Rawa Mazowiecka
telefon: (0-46) 813-12-03
fax: (0-46) 813-12-03
Zadaj pytanie
TABULUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W dobie społeczeństwa informatycznego jednym z czynników decydujących o powodzeniu firmy w walce konkurencyjnej jest dostęp do informacji. Wszędzie i natychmiast, gdy jest ona potrzebna. Dotyczy to zarówno informacji w postaci cyfrowej, jak i zapisanej na papierze, czyli dokumentu. Na bazie wzrastającego zapotrzebowania narodził się zatem nowy kierunek usług outsourcingowych, czyli zarządzanie dokumentacją i informacją na zlecenie klienta. Jest to obecnie główny kierunek działalności realizowany przez firmę Tabulus Sp. z o.o. Poza tym Tabulus świadczy następujące usługi: - przechowywanie i obsługa dokumentacji we własnych archiwach depozytowych; - porządkowanie archiwów zakładowych klienta; - przemysłowe niszczenie akt przeterminowanych. Historia firmy sięga roku 1989. Wówczas głównym kierunkiem działalności była archiwizacja dokumentów wykonywana na zlecenie urzędów administracji samorządowej oraz dużych instytucji państwowych. Bardzo intensywny rozwój firmy rozpoczął się w roku 2002 i trwa do chwili obecnej. Ma on związek z coraz większym popytem na usługi archiwizacyjne oraz właściwą polityką rozwoju realizowaną przez zarząd firmy Tabulus i jej pracowników, m.in.: - wybranie doskonałej lokalizacji na siedzibę oraz magazyny akt „między Łodzią, a Warszawą” w Rawie Mazowieckiej; - zapewnienie funduszy, w tym dotacji unijnych, na nowe inwestycje, np. w Kielcach tworząc Regionalne Centrum Obsługi Dokumentacji obsługujące przedsiębiorstwa z południowej Polski; - ścisłe osadzenie firmy w realiach obowiązującego prawa poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, wpisów do rejestrów; - rygorystyczne przestrzeganie zasad realizacji usług o najwyższej jakości, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2001 oraz wyróżnieniem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2006”; - realne i opłacalne dla klientów ceny usług. W chwili obecnej obszar działalności to cały kraj, a główne grupy klientów to: - firmy upadłe i zlikwidowane; - instytucje administracji rządowej i samorządowej; - międzynarodowe firmy o charakterze korporacyjnym; - placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie); - krajowe sądownictwo; - firmy ubezpieczeniowe; - firmy transportowe i spedycyjne. Pozycja na rynku usług archiwizacyjnych Poniżej podajemy najistotniejsze wyróżniki charakteryzujące naszą firmę w stosunku do firm konkurencyjnych: - w lipcu 2005 roku wdrożyliśmy i do chwili obecnej stosujemy oraz doskonalimy System Zarządzania Jakością według Normy PN EN ISO 9001:2001 (przychodząc pozytywnie kolejne audity), jako jedna z nielicznych firm tej branży w kraju; - w marcu bieżącego roku Marszałek Województwa Łódzkiego wyróżnił naszą firmę jako laureata IX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”; - jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych POLSKA – EUROPA z siedzibą w Warszawie; - opracowaliśmy i wydaliśmy pierwszy w kraju poradnik przeznaczony dla syndyków i likwidatorów pod tytułem „Archiwizacja i przechowywanie akt, czyli postępowanie z dokumentacją w upadłościach”; - stworzyliśmy autorski system komputerowy TABULUS iR, który został opracowany i wdrożony do eksploatacji jako jeden z pierwszych w kraju (pierwsza instalacja w roku 2000), a następnie uznany przez wielu użytkowników za najlepszy; - otrzymaliśmy już w maju 2004 roku (tuż po wprowadzeniu Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców) zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie, mieszcząc się w tym względzie w pierwszej piątce firm w skali ogólnopolskiej; - jako pierwsi wprowadziliśmy transmisję internetową z procesu niszczenia akt Klienta; - znaleźliśmy się wśród 8% firm, którym przyznano dotację unijną. Otrzymane środki przeznaczone były na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentacją (znakowanie akt systemem kodów kreskowych, systemy i sprzęt informatyczny, skanowanie dokumentacji). Od strony formalno-prawnej naszą działalność sankcjonują następujące certyfikaty i zezwolenia: - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001; - Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2006”; - Postanowienie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – pozytywna opinia do wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji…; - Decyzja Nr 1 / 2004 Wojewody Łódzkiego zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji…; - Zaświadczenie Wojewody Łódzkiego o wpisie do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych; - Zaświadczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wpisie do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych. Tabulus zawsze kieruje się zasadą SBB zapisaną w Polityce Jakości: Szukaj możliwości lepszego zaspokojenia potrzeb klienta Burz bariery, które temu przeszkadzają Buduj przyszłość Tabulus w oparciu o pomyślność klienta
Produkty i uslugi firmy:
strzałka do góry